x

Babymassage kursus

Grundet travlhed, kan vi desværre ikke tilbyde dette kursus i øjeblikket.

Kurset henvender sig til forældre/adoptivforældre/værger (primære omsorgs personer) for børn i alderen to uger til 6 måneder. motk.dk anbefaler at jo tidligere man påbegynder forløbet med massage, desto bedre vil det være for barnet.

 

For tidligt fødte børn vil ligeledes have gavn af massagen. Studier har påvist at for tidligt fødte børn, der modtager massage, tager hurtigere på i vægt, er mindre sygt og vokser hurtigere end for tidligt fødte børn, der ikke modtager massage.
Kurserne vil være af en times varighed, en gang om ugen, i 5 uger.

 

Studier har påvist at massage af spædbørn skal bygges gradvist op. Massage af hele kroppen allerede første gang vil være en overstimulering af barnet og det vil derfor ikke tage positivt imod massagen. Derfor starter man med at massere benene på den første kursusdag. Man starter med benene, da barnet er vant til at blive berørt her i forbindelse med bleskift.

 

Inden næste kursusdag, skal forældre og barn repetere massagen af benene. På den næste kursusdag laves der repetition af tidligere indlært samt læres om massage af det næste område på kroppen.
Undervejs vil der være teori om olier, fordele ved massage osv.

 

Det vil være muligt at forlænge kurset med førstehjælp og/eller undervisning i zoneterapi.Kurset vil blive gennemført med maksimalt 6 deltagere pr. hold. (6 spædbørn med maksimalt to primære omsorgspersoner pr. barn)
Kursisterne er primært børnene, som skal lære at modtage massage. Sekundært er det forældre/adoptivforældre/værge som skal lære at give barnet massage.
Instruktøren foreviser alle massagestrøg og blide bevægelser på en dukke. Det er udelukkende den voksne til det pågældende barn, som udfører massage og blide bevægelser på sit eget barn.
Al undervisning foregår på børnenes præmisser. Så er der behov for trøst, bleskift, at give mad eller andet, har dette første prioritet. Og siger barnet fra over for massagen, gennemføres massagen selvfølgelig ikke. Derfor anbefales det at medbringe en dukke, man kan træne på i stedet.
Alle massagestrøg og blide bevægelser vil blive gennemgået flere gange. Så har man ikke mulighed for at deltage i noget af træningsfasen, vil det blive gennemgået igen.
Det anbefales også at have et håndklæde og tisseunderlag med, som barnet kan ligge på.

Fordele ved spædbørnsmassage:

  • Forbedret søvnmønster
  • Forbedret knytning mellem voksen og barn
  • Udvikling af nervesystem
  • Udvikling af fordøjelse
  • Bedre afføring
  • Bedre kropsbevidsthed
  • Roligt barn, som hviler i sig selv.
  • M.m.m.

Kurserne vil blive udbudt på varierende adresser i StorKøbenhavn.
Det vil også være muligt at afholde kurset for mødregrupper, hvor kurset så vil blive afholdt der hvor den pågældende gruppe mødes.
Pris og kursusstart aftales individuelt, afhængig af timeantal man ønsker undervisning i.
Er du interesseret i kurset, så kontakt os på info@motk.dk eller

tlf.: 41676515

Den 16/3 2012 har censor til eksamensprojektet vedrørende instruktørvirke i babymassage, færdiggjort sin bedømmelse.
Projektet er gennemført og vil blive brugt til eksempel på eksamensprojekt på højt niveau.

I ugerne 22 til 26 år 2011, gennemførte Benny Mattsson kursus i spædbørnsmassage for en mødregruppe. (se bedømmelser fra kursister her) Dette var en af fire dele i forbindelse med eksamen. De øvrige 3 dele er besvarelse af spørgsmål samt afhandlinger af materiale vedrørende spædbørnsmassage. Herunder studier og forskning af emnet.

Certificeringen er gennemført ved organisationen International Association of Infant Massage, www.iaim.net