Thomas Kristensen Photography

Babymassage, Rikke

EVALUERING FORÆLDRE

Din ærlige feedback vil hjælpe os med at forbedre vore kurser

Instruktørens navn: Benny Mattsson

Kursus Datoer: 30/5 – 6/6 – 16/6 – 20/6 – 27/6

Kursus sted: Hjemme hos forskellige Barnets alder: ca. 5 måneder

Individuel Gruppe X Deltaget i antal lektioner: 5

Hvad var det bedste ved dette kursus?

At vi fik et indblik i massagens mange fordele. Og at vores mødregruppemøder havde et andet indhold end kun at være en kaffeklub.

Hvad lærte du fra og om dit barn undervejs på dette kursus?

Jeg lærte, at mit barn har et stort behov for aktivitet og at han er meget tydelig i sine signaler.

Hvordan hjalp instruktøren dig til at føle dig godt tilpas på kurset?

Ved at gøre opmærksom på, at der var okay at vi ikke alle sammen kunne være 100% på hele tiden fordi massagen skulle foregå på børnenes præmisser.

Hvilke forslag har du til ændringer til fremtidige kurser?

Hvordan fik du informationen om dette kursus?

Gennem èn fra min mødregruppe

Andet du har lyst til at skrive om?

Tak for din evaluering. Hvid du og dit barn har haft glæde af undervisningen, håber vi, du vil fortælle om det til dine venner og din sundhedsplejerske.

Forældre evaluering IAIM Eksamen 2009 – 2011